600

เครดิต

ดูดวงอุ่นใจ

คุยสด 600 เครดิต


ปกติ 300 บาท

ราคาพิเศษ 240 บาท

โบนัสเพิ่ม 50 เครดิต

ระยะเวลาการใช้งานเครดิต จะนับจากเวลาที่สมาชิกซื้อเครดิตสำเร็จ
และจะมีอายุการใช้งาน 1 ปี เมื่อครบกำหนดเครดิตจะถูกตัดออกจากระบบ

เลือกรูปแบบการชำระเงิน

แนะนำการสั่งซื้อแพ็กเกจดูดวง

เมื่อซื้อแพ็กเกจดูดวงเรียบร้อยแล้ว สามารถเริ่มต้นดูดวงกับนักพยากรณ์ ที่มีสถานะ "ออนไลน์" ได้ทันที


หมายเหตุ : ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดสรรช่วงเวลาการให้บริการ และเปลี่ยนแปลงนักพยากรณ์ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า