1000

เครดิต

ดูดวงสุดคุ้ม

คุยสด 1000 เครดิต


ปกติ 500 บาท

ราคาพิเศษ 400 บาท

โบนัสเพิ่ม 100 เครดิต

ระยะเวลาการใช้งานเครดิต จะนับจากเวลาที่สมาชิกซื้อเครดิตสำเร็จ
และจะมีอายุการใช้งาน 1 ปี เมื่อครบกำหนดเครดิตจะถูกตัดออกจากระบบ

เลือกรูปแบบการชำระเงิน

แนะนำการสั่งซื้อแพ็กเกจดูดวง

เมื่อซื้อแพ็กเกจดูดวงเรียบร้อยแล้ว สามารถเริ่มต้นดูดวงกับนักพยากรณ์ ที่มีสถานะ "ออนไลน์" ได้ทันที


หมายเหตุ : ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดสรรช่วงเวลาการให้บริการ และเปลี่ยนแปลงนักพยากรณ์ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า